Enver Aydemir

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Beş yıldan fazla serbest avukatlık yapmıştır. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığında baro temsilcisi olarak görev almıştır. Tazminat hukuku ve iş hukuku alanında bilirkişilik yapmıştır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD. yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Adana hakimidir.