Enver AYDEMİR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Beş yıldan fazla süre avukatlık yapmıştır. Tazminat hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında bilirkişilik yapmıştır. Yaklaşık beş yıl tüketici hakem heyetinde yer almıştır. Türk Yargı Kararları Işığında İştirak Nafakası isimli tez çalışması ile Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Hukuk ABD. yüksek lisans programından mezun olmuştur. Halen Adana hakimidir.